162 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đĩa đựng xà phòng XB-300
- 19%
130.000₫ 160.000₫
200.000₫ 211.000₫
Kệ xà phòng XB-800
- 13%
200.000₫ 230.000₫
216.000₫
216.000₫
248.000₫ 268.000₫
248.000₫ 268.000₫
Kệ xà phòng XB-200
- 11%
250.000₫ 280.000₫
260.000₫ 272.000₫
280.000₫ 306.000₫
Kệ xà phòng XB100
- 18%
280.000₫ 340.000₫
Kệ xà phòng XB-100
- 10%
280.000₫ 310.000₫
295.000₫ 321.000₫
300.000₫ 330.000₫
Hộp xà phòng nhấn Prolax PR-136
- 15%
357.000₫ 420.000₫
Hộp xà phòng nhấn Prolax PR-137
- 15%
357.000₫ 420.000₫

Kệ gia vị góc inox 304

Kệ gia vị góc-1
420.000₫
380.000₫
400.000₫ 420.000₫
Hộp xà phòng Prolax PR-P223
- 20%
410.000₫ 510.000₫
460.000₫ 492.000₫
525.000₫ 580.000₫
525.000₫ 580.000₫
525.000₫ 580.000₫
530.000₫ 580.000₫

Kệ gia vị treo inox 304

Kệ gia vị treo
535.000₫ 560.000₫
Kệ ly Prolax PR-2606
- 10%
538.000₫ 598.000₫
550.000₫ 575.000₫
Kệ ly Prolax PR-2106
- 10%
551.000₫ 613.000₫
Kệ xà phòng Prolax PR-2605
- 10%
577.000₫ 642.000₫
590.000₫ 620.000₫
610.000₫ 670.000₫
Giá để xà phòng GCH05
- 10%
615.000₫ 680.000₫
620.000₫ 680.000₫
630.000₫ 680.000₫
630.000₫ 650.000₫
630.000₫ 680.000₫
Kệ xà phòng Prolax PR-2105
- 10%
649.000₫ 722.000₫
Kệ xà phòng Prolax PR-6805
- 10%
649.000₫ 722.000₫