Bồn Cầu CAESAR CD1346

Bồn Cầu CAESAR CD1346
Bồn Cầu CAESAR CD1346
Bồn Cầu CAESAR CD1346

Bồn Cầu CAESAR CD1346

Caesar CD1346

  • Bàn cầu 2 khối 
  • Kích thước 380 x 720 x 760 mm
  • Thùng nước T1146
  • Hệ thống xả thẳng 3-6 lít
  • Tâm thoát 30CM

 

Bồn Cầu Hai Khối - Hai Chế Độ Xả CAESAR CD1346