331 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Kệ gia vị inox 304

Kệ gia vị-1230
133.000₫ 140.000₫

Kệ góc lưới inox

Kệ góc lưới-1
171.000₫ 180.000₫
240.000₫ 260.000₫
290.700₫ 306.000₫

Kệ máng dao thớt

máng dao thớt
320.000₫
323.000₫ 340.000₫
380.000₫ 400.000₫

Kệ gia vị góc inox 304

Kệ gia vị góc-1
399.000₫ 420.000₫
342.950₫ 361.000₫
361.000₫ 380.000₫
361.000₫ 380.000₫
430.000₫ 480.000₫
470.000₫ 500.000₫
470.000₫ 500.000₫
490.000₫ 520.000₫
487.350₫ 513.000₫
525.350₫ 553.000₫

Kệ gia vị treo inox 304

Kệ gia vị treo
532.000₫ 560.000₫
598.500₫ 630.000₫
647.900₫ 682.000₫
700.000₫ 715.000₫
798.000₫ 840.000₫
693.000₫ 770.000₫
760.000₫ 800.000₫
760.000₫ 800.000₫
812.250₫ 855.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS RS700S
- 15%
765.000₫ 900.000₫
874.950₫ 921.000₫
930.000₫ 960.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS RS800S
- 15%
807.500₫ 950.000₫
942.400₫ 992.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS RS900S
- 15%
850.000₫ 1.000.000₫
1.010.000₫ 1.050.000₫
1.000.350₫ 1.053.000₫
Kệ góc DOOSY KG-921
- 10%
1.080.000₫ 1.200.000₫
1.040.250₫ 1.095.000₫
Giá treo đa năng FASTER FS-RS207T
- 15%
935.000₫ 1.100.000₫
999.000₫ 1.110.000₫
1.125.000₫ 1.180.000₫
Kệ đựng chất tẩy rửa CR-300
- 10%
1.039.500₫ 1.155.000₫

Quầy bar inox 304

quầy bar-1
1.200.000₫
1.144.750₫ 1.205.000₫
Kệ đựng chất tẩy rửa CR-350
- 10%
1.089.000₫ 1.210.000₫
1.173.250₫ 1.235.000₫
1.187.500₫ 1.250.000₫
1.187.500₫ 1.250.000₫
1.187.500₫ 1.250.000₫
1.270.000₫ 1.330.000₫
1.320.000₫ 1.390.000₫
1.350.000₫
1.296.750₫ 1.365.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS 700I
- 15%
1.190.000₫ 1.400.000₫
1.480.000₫ 1.500.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS RS700S3
- 15%
1.275.000₫ 1.500.000₫
1.530.000₫ 1.590.000₫
1.550.000₫ 1.650.000₫
Giá tủ dưới FASTER  FS MF250 SPN
- 15%
1.360.000₫ 1.600.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS RS800S3
- 15%
1.360.000₫ 1.600.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS 800I
- 15%
1.360.000₫ 1.600.000₫
1.531.400₫ 1.612.000₫
1.619.000₫ 1.705.000₫
1.620.000₫ 1.700.000₫
Kệ đựng chất tẩy rửa CH-2510
- 10%
1.485.000₫ 1.650.000₫
1.674.000₫ 1.760.000₫
Thùng gạo FASTER FS RC15
- 15%
1.445.000₫ 1.700.000₫
Thùng gạo FASTER FS RC 15B
- 15%
1.445.000₫ 1.700.000₫
Thùng gạo FASTER FS RC15C
- 15%
1.445.000₫ 1.700.000₫
Giá bát tủ trên FASTER FS RS900S3
- 15%
1.445.000₫ 1.700.000₫
Rổ có ray kéo HVB700
- 10%
1.710.000₫ 1.900.000₫
Kệ gia vị đa năng CG-1820
- 10%
1.544.400₫ 1.716.000₫
1.640.650₫ 1.727.000₫
1.653.000₫ 1.740.000₫