245 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Kệ gia vị inox 304

Kệ gia vị-1230
140.000₫

Kệ góc lưới inox

Kệ góc lưới-1
180.000₫
240.000₫ 260.000₫

Kệ máng dao thớt

máng dao thớt
320.000₫

Kệ gia vị góc inox 304

Kệ gia vị góc-1
420.000₫
380.000₫
430.000₫ 480.000₫
Kệ lưới inox Tovashu L3
- 10%
452.000₫ 503.000₫
470.000₫ 500.000₫
470.000₫ 500.000₫
490.000₫ 520.000₫
Kệ góc inox Tovashu 304-LG
- 10%
515.000₫ 573.000₫

Kệ gia vị treo inox 304

Kệ gia vị treo
535.000₫ 560.000₫
690.000₫ 730.000₫
Ống đũa inox Tovashu MC
- 10%
700.000₫ 777.000₫
700.000₫ 715.000₫
Kệ lưới inox Tovashu LU
- 10%
810.000₫ 902.000₫
Bộ cài dao DURAQUA Y5100
- 11%
827.000₫ 927.000₫
900.000₫ 957.000₫
Kệ xà bông lưới 2 tầng L3T
- 10%
900.000₫ 995.000₫
930.000₫ 960.000₫
Kệ góc inox Tovashu LG2
- 10%
985.000₫ 1.095.000₫
1.010.000₫ 1.050.000₫
1.025.000₫ 1.136.000₫
Kệ góc inox Tovashu G2T
- 10%
1.025.000₫ 1.136.000₫
Kệ góc DOOSY KG-921
- 10%
1.080.000₫ 1.200.000₫

Quầy bar inox 304

quầy bar-1
1.100.000₫ 1.200.000₫
1.120.000₫ 1.241.000₫
1.125.000₫ 1.180.000₫
1.215.000₫ 1.315.000₫
1.270.000₫ 1.330.000₫
1.320.000₫ 1.465.000₫
1.320.000₫ 1.390.000₫
1.350.000₫
1.420.000₫ 1.570.000₫
1.480.000₫ 1.500.000₫
1.530.000₫ 1.590.000₫
1.550.000₫ 1.650.000₫
1.619.000₫ 1.705.000₫
1.620.000₫ 1.700.000₫
1.630.000₫ 1.809.000₫
1.650.000₫ 1.740.000₫
1.674.000₫ 1.760.000₫
1.680.000₫ 1.800.000₫
1.700.000₫ 1.800.000₫
Rổ có ray kéo HVB700
- 10%
1.710.000₫ 1.900.000₫
1.800.000₫ 2.000.000₫
1.720.000₫ 1.900.000₫
1.725.000₫ 1.914.000₫
1.800.000₫ 2.000.000₫
1.800.000₫ 1.850.000₫
1.800.000₫ 1.850.000₫