Bồn Cầu Trẻ Em CAESAR C1352

Bồn Cầu Trẻ Em CAESAR C1352
Bồn Cầu Trẻ Em CAESAR C1352

Bồn Cầu Trẻ Em CAESAR C1352

  • Bàn cầu 1 khối CD1352
  • Kích thước 515 x 320 x 615 mm
  • Hệ thống xả hút 4.8 lít
  • Tâm thoát phân 300mm