Bếp ga âm SGA 203M

Bếp ga âm SGA 203M Capri

Bếp ga âm SGA 203M

  • Bếp gas âm Domino
  • Đánh lửa bằng điện 220
  • Kích thước mặt kính: 510mmx330mm
  • Kích thước lắp đặt: 460mmx280mm
  • Xuất cứ ITALIA
  • Bảo hành 2 năm