Bồn cầu CAESAR CD1345

Bồn cầu CAESAR CD1345
Bồn cầu CAESAR CD1345

Bồn cầu CAESAR CD1345

CAESAR CD1345

CAESAR CD1345

  • Bồn cầu hai khối.
  • Thùng nước T1145
  • Xả thẳng 3 - 4.5 lít
  • Áp lực nước 0.7-5 kgf/cm² (0.07-0.5MPa)
  • Tâm thoát phân 300mm
  • KT 730x390x755mm
  •  

caesar cd1345