Bồn tiểu trẻ em Thiên Thanh DUCKY

Bồn tiểu trẻ em Thiên Thanh DUCKY UT65XVT

  • Bồn tiểu nam trẻ em áp dụng công nghệ nano.
  • Trọng lượng 6.3kg
  • Thương hiệu: Thiên thanh
  • Bảo hành 5 năm sứ, 1 năm phụ kiện.