Giá để gia vị 2 tầng TM100

Giá để gia vị 2 tầng TM100 INOX 304 cao cấp

gia de gia vi TM100

Kích thước R340x S120x C380mm