Giá để gia vị 2 tầng TM104

Giá để gia vị 2 tầng TM104 INOX 304 cao cấp

Giá để gia vị TM104

Kích thước R375x S170x C265mm