Giá để xà phòng GCH05

Giá để xà phòng GCH05

  • Giá để xà phòng GCH05
  • Thành phần vật liệu: Đồng thau đúc.
  • Giá để xà phòng kiểu đồng cổ.
  • Lắp đặt / sử dụng: Phòng tắm hoặc nơi khác phù hợp .