Gương đèn led 68005

Gương đèn led 68005 2 mặt đều có đèn đặt bàn

  • Hãng sản xuất Đình Quốc
  • Công nghệ Châu Âu
  • Đơn giản - Hiện đại và vô cùng cá tính.
  • Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1036, BS 6206, PrEN 12600, BS 6206, AN/NZS 2208, ANSI Z-97, Pass ISO 9001:2008, Pass CE Certificate