Kệ treo góc GCK28

Kệ treo góc GCK28

Kệ treo góc GCK28

  • Thiết bị: Giá treo.
  • Thành phần vật liệu: Đồng thau.
  • Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ.
  • GCK28