Kệ treo góc GCK29

Kệ treo góc GCK29

GCK29

  • Thiết bị: Giá treo.
  • Thành phần vật liệu: Đồng thau.
  • Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ.
  • Kệ treo góc GCK29
  • Kệ treo GCK29