Khay ly Đình Quốc 67002-1

Khay ly Đình Quốc 67002-1
Khay ly Đình Quốc 67002-1

Khay ly Đình Quốc 67002-1

homextra.vn-Khay ly Đình Quốc 67002-1

  • inox 304-306, sản xuất tại Đức
  • Là một sản phẩm thuộc bộ sản phẩm series 67002
  • Bảo hành 5 năm
  • Sử dụng đến 10 năm
  • Mã sản phẩm : DQ 67002-1