Khay xà phòng Đình Quốc 67002-4

Khay xà phòng Đình Quốc 67002-4
Khay xà phòng Đình Quốc 67002-4

Khay xà phòng Đình Quốc 67002-4

Khay xà phòng Đình Quốc 67002-4_HOMEXTRA.VN

  • inox 304-306, sản xuất tại Đức
  • Là một sản phẩm thuộc bộ sản phẩm series 67002
  • Bảo hành 5 năm
  • Sử dụng đến 10 năm