Lavabo đặt dương vành Nahm LUGANO

Lavabo đặt dương vành Nahm LUGANO
Lavabo đặt dương vành Nahm LUGANO
Lavabo đặt dương vành Nahm LUGANO

Lavabo đặt dương vành Nahm LUGANO SVW2280545XN01

Lavabo đặt dương vành LUGANO _homextra.vn

Thông tin sản phẩm

  • 535 x 410 x 180 mm 
  • Chậu đặt dương vành
  • SVW2280545XN01 
  • Lavabo đặt dương vành LUGANO
  • Xuất xứ : Thái Lan
  • Thương hiệu : Nahm

Bản vẽ kĩ thuật

Lavabo đặt dương vành LUGANO _homextra.vn