Lavabo đặt dương vành Nahm SOLINAR

Lavabo đặt dương vành Nahm SOLINAR
Lavabo đặt dương vành Nahm SOLINAR
Lavabo đặt dương vành Nahm SOLINAR

Lavabo đặt dương vành Nahm ALDEN SVW2280601XN01

Lavabo đặt dương vành Nahm ALDEN SVW2280601XN01_homextra.vn

Thông tin sản phẩm

  • SVW27105310N01 
  • 525 x 430 x 150 mm 
  • Chậu đặt dương vành
  • Lavabo đặt dương vành SOLINAR 
  • Xuất xứ : Thái Lan
  • Thương hiệu : Nahm

Bản vẽ kĩ thuật

Lavabo đặt dương vành Nahm ALDEN SVW2280601XN01_homextra.vn