Lavabo treo tường 1326

Lavabo treo tường 1326

Lavabo treo tường 1326

Gía chưa bao gồm bộ xả và vòi

  • Kích thước 470 x 395 x 175mm
  • Men sứ đẹp