Lavabo tủ LF5368+EH05368AD

Lavabo tủ LF5368+EH05368AD
Lavabo tủ LF5368+EH05368AD

Lavabo tủ LF5368+EH05368AD Caesar

Lavabo tủ LF5368+EH05368A

tủ LF5368+EH090V

  • Kích thước chậu lavabo LF5368 là 500x900x150 mm
  • Kích thước tủ 483x865x450 mm (EH090V)
  • Sản phẩm không bao gồm vòi xả