Móc BN2100

  • Móc BN2100
  • Kích thước 50x60x50 mm
  • Chủng loại Inox 304
  • Móc BN2100