Móc chia BN 160

  • Móc chia BN 160
  • Kích thước 105x105x70 mm
  • Chủng loại Inox 304 - Thuộc dòng Series 1
  • Móc chia BN 160