Móc treo giấy GCH03

  • Móc treo giấy GCH03
  • Chất liệu đồng thau đúc.
  • GCH03
  • Móc treo giấy GCH03