Phiễu thoát sàn chống hôi LG11560

Phiễu thoát sàn chống hôi LG11560

  • Kích thước 115x115x45mm dùng cho ống 60
  • Thời Hạn Bảo Hành 5 NĂM
  • Làm bằng vật liệu Inox 304