Phiễu thoát sàn chống hôi TSN120

Phiễu thoát sàn chống hôi TSN120

  • Kích thước 120x120x25 mm (Dùng cho ống 60 - 90)
  • Thời Hạn Bảo Hành 5 NĂM
  • Làm bằng vật liệu Inox 304
  • TSN120
  • Phiễu thoát sàn chống hôi TSN120