Phiễu thoát sàn Inax PBFV-110

Phiễu thoát sàn Inax PBFV-110
Phiễu thoát sàn Inax PBFV-110

Phiễu thoát sàn Inax PBFV-110

Phiễu thoát sàn Inax PBFV-110_homextra.vn

  • Kích thước : 110 x 110 mm
  • Phễu thoát sàn bằng đồng