Phiễu thoát sàn Inax PBFV-120

Phiễu thoát sàn Inax PBFV-120
Phiễu thoát sàn Inax PBFV-120

Phiễu thoát sàn Inax PBFV-120

Phiễu thoát sàn Inax PBFV-110_homextra.vn

  • Kích thước : 120 x 120 mm
  • Phễu thoát sàn bằng đồng