Phiễu thoát sàn ST1060B

Phiễu thoát sàn ST1060B Caesar

  • Kích thước 100x600 mm dùng cho ống 60
  • ST1060B Caesar