Phiễu thoát sàn ST1212 Ø60

Phiễu thoát sàn ST1212 Ø60 Caesar

  • Kích thước 120x120 mm dùng cho ống 60
  • ST1212 caesar