Phiễu thoát sàn ST1212L

Phiễu thoát sàn ST1212L Caesar

  • Kích thước 120x120 mm dùng cho ống 90
  • ST1212L caesar