Phòng tắm đứng MODEL SR-G1050 Euroca

Phòng tắm đứng Euroca SR-G1050

Phòng tắm đứng Euroca SR-G1050

Thông số kỹ thuật

  • Size: 1040mm x 1040mm x 2060mm
  • Bảng giá

Bản vẽ kỹ thuật

Phòng tắm đứng Euroca SR-G1050