Phòng tắm đứng Euroca SR-V1050

Phòng tắm đứng Euroca SR-V1050

Phòng tắm đứng Euroca SR-V1050

Thông số kỹ thuật

  • -  Size: 1040mm x 1040mm x 2060mm
  • -  Bảng giá​

Bản vẽ kỹ thuật

Phòng tắm đứng Euroca SR-V1050