Phòng tắm kính MODEL SR-CN Euroca

Phòng tắm kính MODEL SR-CN Euroca

Phòng tắm kính MODEL SR-CN Euroca

Thông số kỹ thuật

  • Size: 1240mm x 940mm x 2060mm
  • Bảng giá

 

 

 

 

 

  •  
  • Bản vẽ kỹ thuật

Phòng tắm kính MODEL SR-CN Euroca