Phòng tắm kính MODEL Euroca SR-G3C

Phòng tắm kính MODEL SR-G3C Euroca

Phòng tắm kính MODEL SR-G3C Euroca

Thông số kỹ thuật

  • -  Size: 1040mm x 1040mm x 2060mm
  • -  Bảng giá

Bản vẽ kỹ thuật

Phòng tắm kính MODEL SR-G3C Euroca