Phòng tắm kính Euroca SR-G900

Phòng tắm kính MODEL SR-G900 Euroca

Phòng tắm kính Euroca SR-G900

Thông số kỹ thuật

  • Size: 900mm x 900mm x 2060mm
  • Bảng giá

Bản vẽ kỹ thuật

Phòng tắm kính MODEL SR-G900 Euroca