Sen tắm M8109-2

Sen tắm nóng lạnh M8109-2

  • M8109-2
  • Bảng sen tắm bằng kính cường lực
  • Đầu sen bảng tròn
  • Tay sen tròn, dây sen dài 1.5m 3 bộ Jet massage âm trên panel 4 bộ van điều khiển 2 dây cấp nước 0.5m
  • KT: 1500x250mm