Sen tắm Nhật TOTO TMGG40J

Sen tắm Nhật TOTO TMGG40J

  • Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
  • Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
  • Bát sen tiết kiệm nước mạ kim loại cao cấp
  • Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung dễ sử dụng
  • Tay gạt đóng mở bằng chất liệu kim loại cao cấp
  • Chiều dài vòi xả bồn: 170mm