Tay sen tắm Prolax PRT-4044

Tay sen tắm Prolax PRT-4044
Tay sen tắm Prolax PRT-4044
  • Hãng sản xuất Prolax Thái Lan.
  • Tay sen tắm vuông bằng thau