Tay vịn bồn tắm DN7075

Tay vịn bồn tắm

  • Sản phẩm chuyên biệt Moen DN7075 có chế độ khoá an toàn.
  • Được dùng nơi công cộng, thiết kế hiện đại và tiện lợi cho người già. trẻ em, phụ nữ mang thai hay người tàn tật.
  • Bảo hành 1 năm
  • tay vin gan bon tam