Tay vịn GB102V

Tay vịn GB102V Caesar

  • Tay vịn inox kích thước 750 x 698 mm
  •