Tay vịn GB104V

Tay vịn GB104V Caesar

GB104V Caesar

  • Tay vịn inox kích thước 750 x 750 mm