Tay vịn GB131V 70cm

Tay vịn GB131V Caesar

  • Tay vịn inox kích thước 700mm