Tay vịn GB135V

Tay vịn GB135V Caesar

GB135V Caesar

  • Tay vịn inox kích thước 400 x 400 mm