Quý khách đến bất kỳ ngân hàng/ ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền vào một trong các tài khoản HomeXtra với nội dung:

[Thanh toán tiền hàng] + [ghi số hóa đơn/ SDT quý khách mua hàng]

(1) Ngân hàng ACB-CN Phú Thọ, HCM

• Tài khoản : Nguyễn Thị Ngọc Ánh

• Số tài khoản : 48297909

(2) NH VCB-CN Phú Thọ, HCM

• TK : Nguyễn Thị Ngọc Ánh

• STK : 0421003714125

(3) NH Techcombank An Phú

• TK : Nguyễn Thị Ngọc Ánh

• STK : 19036767504018