Tiểu nam đặt sàn AKA Nahm

Tiểu nam đặt sàn AKA Nahm
Tiểu nam đặt sàn AKA Nahm

Tiểu nam đặt sàn AKA Nahm SVU24802000N01

Tiểu nam đặt sàn AKA Nahm SVU24802000N01_homextra.vn

  • Mã SVU24802000N01
  • Kích thước 450 x 480 x 965 mm 
  • Tiểu nam đặt sàn, cấp nước sau
  • Xuất xứ Thái Lan
  • Sản phẩm chưa bao gồm bộ xả nhấn tiểu

Tiểu nam đặt sàn AKA Nahm SVU24802000N01_homextra.vn