Tiểu nam treo tường Nahm FAYE

Tiểu nam treo tường Nahm FAYE
Tiểu nam treo tường Nahm FAYE

Tiểu nam treo tường Nahm FAYE SVU23912000N01

Tiểu nam treo tường Nahm FAYE SVU23912000N01_homextra.vn

  • Mã SP SVU23912000N01 
  • Kích thước 390 x 365 x 776 mm 
  • Tiểu nam treo tường, cấp nước sau
  • Xuất xứ Thái Lan
  • Sản phẩm chưa bao gồm bộ xả nhấn tiểu

Tiểu nam treo tường Nahm FAYE SVU23912000N01_homextra.vn