Tiểu nam treo tường NOW Nahm

Tiểu nam treo tường NOW Nahm
Tiểu nam treo tường NOW Nahm

Tiểu nam treo tường NOW Nahm SVU283020U1N01

Tiểu nam treo tường NOW Nahm SVU283020U1N01_homextra.vn

  • Mã SP SVU239020U1N01 
  • Kích thước 305 x 310 x 715 mm 
  • Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện
  • Xuất xứ Thái Lan
  • Sản phẩm chưa bao gồm bộ xả nhấn tiểu

Tiểu nam treo tường NOW Nahm SVU283020U1N01_homextra.vn