Tiểu nam treo tường ORBIT SVU22500100N01

Tiểu nam treo tường ORBIT SVU22500100N01
Tiểu nam treo tường ORBIT SVU22500100N01

Tiểu nam treo tường ORBIT SVU22500100N01

Tiểu nam treo tường ORBIT SVU22500100N01_homextra.vn

  • Mã SP SVU22500100N01
  • Kích thước 310 x 310 x 465 mm
  • Tiểu nam treo tường, cấp nước trước
  • Xuất xứ Thái Lan
  • Sản phẩm chưa bao gồm bộ xả nhấn tiểu

Tiểu nam treo tường ORBIT _homextra.vn