Treo giấy vệ sinh GCK033

Treo giấy vệ sinh GCK033

  • Kệ để điện thoại, giá, bệ, để, treo, giấy, trong, phòng, nhà, toilet, vệ sinh, tắm..
  • Thành phần vật liệu bằng đồng thau, đúc.
  • Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ.

Treo giấy vệ sinh GCK033

Treo giấy vệ sinh