Van T chia nước

Van T chia nước không khoá

van chia nước

  • Chất liệu đồng.
  • Chia nước bồn cầu và vòi xịt.