Van xả tiểu cảm ứng tiểu nam Prolax PR-167AC

Van xả tiểu cảm ứng tiểu nam Prolax PR-167AC
Van xả tiểu cảm ứng tiểu nam Prolax PR-167AC

Van xả tiểu cảm ứng dùng điện Prolax PR-167AC

  • Áp dụng 1 nguồn nước lạnh
  • Bảo hành 1 năm
  • Thương hiệu Prolax Thái Lan
  • HOMEXTRA - Van xả tiểu cảm ứng tiểu nam Prolax PR-167AC